jul 11, 2022

Har du styr på, om du kan søge om tilskud til dine nye vinduer og døre?

I denne artikel gør vi dig klogere på dine muligheder for at søge om tilskud til nye vinduer og døre.

Som ejer af en fredet eller bevaringsværdig ejendom, kan du muligvis søge om tilskud til at opgradere dine vinduer og døre. Læs vores guide og bliv klogere på om du har tilskud i sigte.

Det kan være en stor økonomisk mundfuld at skifte vinduer og døre i en ældre ejendom. Men er du den heldige ejer af en ejendom, der enten er kategoriseret som fredet eller bevaringsværdig, er der måske en hjælpende hånd at hente. 

Desværre er mange ikke klar over alle de muligheder, der findes for tilskud.

Du kan nemlig søge om økonomisk tilskud på flere forskellige måder alt afhængig af din ejendom. Hvad der skal til, og hvordan du gør, gør vi dig meget klogere på herunder.Inden vi når så langt, skal du dog først og fremmest finde ud af, om din bolig er fredet eller bevaringsværdig. Det har nemlig stor indflydelse på dine muligheder.

Tilskud til en bevaringsværdig ejendom

Er din ejendom bevaringsværdig har du flere forskellige muligheder for at søge om tilskud til renovering og nye facadeelementer. Vi gør dig klogere på dine muligheder herunder.

1) Tilskud fra din lokale kommune

Godt en tredjedel af landets kommuner har byfonde, facaderåd, bygningsforbedringsudvalg eller andre tiltag, der bidrager med støtte til bevaring og bygningsforbedring af kommunens unikke ejendomme. 

Det er dog meget individuelt, hvilke muligheder du har alt efter, hvilken kommune du er bosat i. Du bliver altså nødt til at undersøge, om der er støtte at komme efter i din lokale kommune. 

Det finder du ud af ved at kontakte din kommune eller ved at tage et kig forbi Historiske Huse, som har samlet en liste med kommuner, der giver økonomisk støtte på den ene eller anden måde

Mulighederne hos den enkelte kommune kan hele tiden ændre sig, så derfor vil vi altid anbefale, at du tager fat i kommunen for at være på den sikre side.

Fælles for de fleste kommuner er dog, at din ejendom skal være bevaringsværdig med en værdi på et til fire for, at et tilskud bliver aktuelt. Kommunal støtte er ikke skattepligtigt. 

Er din kommune ikke på listen, kan en lille trøst være, at du flere steder kan få rådgivning og vejledning i forhold til, hvordan du skal gribe hele din renoveringsproces an.

2) Tilskud fra private fonde

Du har også mulighed for at søge om tilskud til vedligehold og renovering af en bevaringsværdig ejendom hos private fonde, selvom de oftest er målrettet fredede ejendomme. Hvis du har en bevaringsværdi på fire eller derunder, er der dog muligheder for, at du kan finde en fond, der vil bidrage til dit projekt. 

Hos Historiske Huse kan du finde en liste med relevante private fonde, du bør tage et kig på.  

Tilskud til forbedringer er som udgangspunkt fritaget for skat. Det kræver dog, at du får en udtalelse fra din kommune, hvor de sandsynliggør, at du har fået eller kunne have fået offentligt tilskud. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er indtægten skattepligtigt.

3) Tilskud fra Bygningspuljen

Siden 2020 har det været muligt for både private og erhvervsdrivende at søge om støtte til energiforbedringer gennem Bygningspuljen

For at søge om støtten, skal din ejendom have energimærket E, F eller G, og så skal den være BBR-registreret som helårsbolig. Langt de fleste bevaringsværdige ejendomme har en energimærkning, mens det faktisk er tilfældet for de færreste fredede ejendomme. 

Bygningspuljen er for nu gældende frem til 2026 og bliver som udgangspunkt udbetalt en gang om året. For at søge skal du blandt andet have en gældende energimærkning og et tilbud fra en håndværker. Du kan læse mere om ansøgning af tilskud hos Energistyrelsen

Tilskud til en fredet ejendom

Hvis du er ejer af en fredet ejendom, er du indehaver af et stykke danmarkshistorie. Vores fredede bygninger er nemlig en kulturarv, som fortæller en vigtig historie om vores byggekultur og arkitektur. 

Med en fredet ejendom er du forpligtet til at vedligeholde din ejendom efter offentlige regler og retningslinjer. Det kan være en stor økonomisk udgift, men heldigvis har du flere muligheder for at søge om tilskud.

1) Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen

Du kan søge et tilskud direkte fra Slots- og Kulturstyrelsen. Tilskuddet bliver som regel givet til større eller gennemgribende renoveringer. Skal du have tilskud til nye vinduer og døre, er det derfor ofte nødvendigt, at du har gang i en istandsættelse af hele ejendommens facade. Får du tilskud, er det som regel skattefrit.

Ved Slots- og Kulturstyrelsen har du ikke kun mulighed for at søge økonomisk tilskud, du kan også modtage brugte byggematerialer samt få hjælp til finansiering og rådgivning. Du skal huske at søge om støtte hos Slots- og Kulturstyrelsen, inden du påbegynder dit projekt. Du skal række direkte henvendelse til dem med dit projekt.

2) Tilskud fra private fonde

Der findes en lang række privat fonde, som støtter udgifter til renovering af fredede ejendomme. 

De har hver især forskellige fokuspunkter og kriterier for, hvad de giver tilskud til. Det kan være geografisk placering, bygningsår og nuværende stand. Hos Historiske Huse kan du finde en liste med relevante private fonde, du bør tage et kig på.  

Tilskud til forbedringer er som udgangspunkt fritaget for skat. Det kræver dog, at du får en udtalelse fra din kommune, hvor de sandsynliggør, at du har fået eller kunne have fået offentligt tilskud. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er indtægten skattepligtig.

3) Skattefradrag for udgifter til vedligehold

Du har også mulighed for et indirekte tilskud til vedligehold og istandsættelse gennem skattefradrag. Det er den såkaldte ligningslov, også kendt som forfald-pr-år-ordning,  der sikrer dig denne mulighed.

Det er Bygnings Frednings Foreningen, der administrerer ordningen. Den fungerer ved, at de laver en vurdering af din ejendoms tidshorisont for holdbarhed, og på baggrund af den fastsætter de en årlig udgift, som du kan få fradrag for. Fradraget er på 25 %. 

Systemet er lidt kringlet, men det kan faktisk sikre dig et betydeligt fradrag, som du kan bruge hvert eneste år eller spare op til større projekter. 

Når du først er tilmeldt, er det eneste, du skal sørge for at indberette dine udgifter til Bygnings Frednings Foreningen. Så indberetter de til Skattestyrelsen for dig.

Du bliver tilmeldt ordningen ved at rette henvendelse direkte til Bygnings Frednings Foreningen.  

Ejer du en fredet ejerlejlighed, har du ikke mulighed for skattefradraget.

Har du spørgsmål?

Vi håber, du er blevet klogere på, om du kan få tilskud til renoveringen af din ejendom. Det er lidt kringlet, men hvis du bruger energi på det, er der i mange tilfælde også en mulighed for at få økonomisk støtte. 

Inden du går i gang med dit renoveringsprojekt, skal du huske på, at der sandsynligvis er flere regler og retningslinjer, du skal sætte dig ind i

Hvis du står tilbage med spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.