jul 7, 2022

Bevaringsværdig eller fredet: Det skal du vide, inden du skifter vinduer

I denne artikel gør vi dig klogere på de regler, du muligvis skal overholde, når du skifter vinduer og døre i gamle huse.

I Danmark er der ca. 350.000 bevaringsværdige og 9.000 fredede bygninger. Fælles for dem er, at der er en række regler, som skal overholdes, når døre og vinduer skal skiftes. Dem ser vi nærmere på i denne artikel. 

Er dit hjem kategoriseret som bevaringsværdigt eller fredet?

Det skal du være glad for. Det betyder nemlig, at du ejer en arkitektonisk perle, der er særlig unik eller betydningsfuld for sin tid. Det betyder også, at du har en række forpligtelser, hvis du vil renovere dit hjem.

Det vil sige, at der findes regler, du skal overholde, når dine døre og vinduer skal skiftes. I denne artikel kan du læse, hvad det helt konkret betyder for dig. 

Er du i tvivl, om du har et bevaringsværdigt eller fredet hjem, kan du starte med at tjekke din adresse på DinGeo

Renovering af bevaringsværdige huse

Når et hus er bevaringsværdigt, findes der en række krav til husets ydre såsom facade, vinduer og tag.

Reglerne bliver fastsat af de enkelte kommuner. Derfor skal du først og fremmest undersøge, hvilke retningslinjer, der gælder for dig. Kravene fremgår af din kommunes lokalplaner og byplansvedtægter, som du kan tilgå via Plandata.

Selvom reglerne er forskellige fra kommune til kommune, kan du forberede dig på, at der i en eller anden grad er krav til materialer, farver og udformning af elementerne.

Materialer

I lokalplanen kan der være krav til de materialer, der skal bruges for at bevare områdets kendetegn. I bevaringsværdige og ældre bygninger vil du eksempelvis ofte opleve, at døre og vinduer er lavet af træ. 

Farver

Der kan være regler for, hvilke farver dine døre og vinduer må være. Der kan faktisk også være krav til, hvilken type maling, der skal bruges.

Udformning

Du kan forvente, at det på forhånd er bestemt, hvilken type vindue, du skal vælge. Eksempelvis har gamle kvarterer ofte dannebrogsvinduer eller bondehusvinduer. 

Husk lige tilladelsen

Du skal huske at søge om tilladelse hos kommunen, inden du skifter dine vinduer, ellers kan du risikere en bøde og et krav om at skifte dine nye, fine vinduer.

Drømmer du om, at dine vinduer skal se ud på en anden måde end lokalplanen foreskriver, er det muligt at søge om dispensation. Hvad din ansøgning helt konkret skal indeholde, afhænger af den kommune, du bor i. Du kan kontakte din kommune for mere information.

Renovering af fredede bygninger

Har du et fredet hus, er du underlagt statens regler for både indvendig og udvendig renovering.

Vælger du de forkerte byggematerialer, eller udføres renoveringen forkert, kan bygningen miste de særpræg, der gør den unik. Derfor kræver alle ændringer, der går ud over almindelig vedligehold, en tilladelse.

Det gælder selvfølgelig også, når du vil udskifte, blænde, flytte eller ændre et vindue. Og det er værd at skrive bag øret, for udføres renoveringer uden tilladelse, kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve, at du retter op på fejlen for egen regning. 

Faktisk får vi ofte opgaver fra kunder, der skal have ordnet helt nye vinduer og døre, fordi de ikke lever op til styrelsens krav.

Når du har besluttet, hvad der skal ske med dine vinduer, er første skridt altså at søge om tilladelse. 

Sådan søger du tilladelse

Du søger om tilladelse gennem et ansøgningsskema på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Og her skal du altså holde tungen lige i munden. Du skal nemlig have en række specifikationer klar:

  1. En beskrivelse af den ændring, du vil foretage
  2. Tegninger og billeder af de nuværende vinduer og døre
  3. Tegninger af dine fremtidige vinduer og døre 
  4. Detailtegninger af projektet 
  5. Arbejdsbeskrivelse med oplysning om byggematerialer og arbejdsmetoder

Summa summarum: Har du styr på dit projekt og dine papirer, er du ret godt kørende. Dog kan du forvente en sagsbehandlingstid på op til tre måneder. Det kan altså svare sig at være i god tid.

Et sidste tip inden du går i gang

Selvom det lyder som en større mundfuld, så er det ofte en god investering at skifte vinduer i dit gamle hus. Og forhåbentligt har du nu fået en fornemmelse af, hvordan du kommer godt fra start med dit projekt. 

Men inden du går i gang, har vi et lille bonus-tip til dig:

Du kan være heldig at få tilskud til dine renoveringer. Også her er det vigtigt, at du søger tilskud, inden du går i gang. Det kan nemlig ikke gøres på bagkant.

Er dit hjem fredet, søger du om tilskud til renovering hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Har du et bevaringsværdigt hus, er det kommunen, du skal gå til. Vær opmærksom på, at det kun er en række kommuner, der har afsat midler til at støtte bevaringsværdig renovering.

Har du brug for råd og vejledning vedrørende dine facadeelementer, kan du uforpligtende tage fat i os. Vi har specialiseret os i at fremstille vinduer og døre til fredede og bevaringsværdige bygninger. Vi kan altså også hjælpe dig med, at udforme de specifikationer, du skal bruge i din ansøgning.