Arkitekt
Trækvalitet
Energi
Montering
Glas
Beslag
Overflade
Tekniske bestemmelser
Garantierklæring
Salgs- og leveringsbetingelser
Brugervejledning
Ce godkendelser
Download
Reklamation
 
 

Kernetræ

Hvad er kernetræ?

Træet lægger hvert år en årring til og samtidigt udvides
kernetræet tilsvarende. Vand og energi stoffer suges fra rodnettet igennem det yderste lyse lag, kaldet splintved. Kernetræet der er klart afgrænset som det midterste mørke område, er modnet træ, der er gået i dvale og ikke aktivt suger energistoffer til træets vækst. Kernetræ kan derfor ikke opfugtes til den kritiske grænse, hvor råd og svampeangreb kan starte. Derudover har kernetræ en naturligt indbygget beskyttelse med et bakterie- og svampedræbende stof kaldet pinosylvin. Hos Vipo Vinduer udnyttes træets naturlige evner til at modstå råd og svampeangreb ved at bruge kernetræ på de udvendige, udsatte steder.

Vinduer af kernetræ er ikke noget nyt. Tværtimod er det udtryk for bedste danske håndværkertradition, som er blevet svigtet i en årrække hvor tempo og pris var vigtigere end kvalitet. Der ses jævnligt eksempler på over 100 år gamle vinduer, og altid viser
de sig at være af kernetræ.

Som det ses af stubben her, der har stået i vand i længere tid
- kan kernetræ ikke optage vand og kan derfor ikke rådne.

 

Krav

Krav til vakuumimprægneret fyrretræ
I følge Vinduesindustrien er kravet til kerneandel 60% af det skraverede område.
Bemærk at der ikke er krav til top- ramme og karm.

Krav til fyrretræ system 2 ØKO
System 2ØKO kræver ikke vakuumiprægnering, da det høje kernetræs indhold giver en tilstrækkelig beskyttelse.
I følge Vinduesindustrien er kravet til kerneandel 100% af det skraverede område.

VIPO´s egne kvalitetskrav
Vipo stiller krav om 100% kernetræ på samtlige udvendige flader. Ud over det er VIPO´s egne krav til glaslister, en kerneandel på 100%. Erfaringer viser at kvalitetsvinduer udført i kernetræ holder i mere end 100 år . Med et 2 ØKO VIPO produkt, forventer vi en tilsvarende levetid.

Fingerskarret træ
Vipo anvender ikke fingerskarret træ da vi mener træet skal bruges så naturligt som muligt, og ikke skæres i stykker for så at limes sammen igen.
Vi kalder det fuldtræ......

 

Miljø

I nordskandinavien er der en positiv tilvækst af vedmasse. Der vokser mere træ til, end der fældes, og man genplanter, så ny ung skov kan tage over til gavn for miljøet.

Store mængder af bl.a. olie og kul forbruges i vort samfund, hvilket frigiver store mængder CO2, og øget CO2 menes at fremme drivhuseffekten. Planter omsætter CO2 til ilt, og en skov i vækst kan optage op til 1000 gange mere CO2 end en gammel skov.

Træ er jo et dejligt naturprodukt!

Imprægnering fra naturens hånd
Kernetræ er den midterste del af stammen på et fyrretræ. Når fyrretræet er 20-30 år, begynder den centrale del af stammen at gå i hi. Det skyldes, at stammen bliver så tyk, at der ikke længere er brug for hele stammens tværsnit til at transportere næring til kronen.

Ved fyrretræ sker der en omdannelse af cellerne i kernetræet. For det første indlejres stoffet pino-sylvin, som virker konserverende samt svampe- og bakteriedræbende. Samtidig lukkes cellerne, så ind- og udsivning af fugtighed stopper fuldstændig. Derfor er kernetræ meget holdbart og stabilt.

Kernetræet afsættes med èn årring af gangen og fyrretræer til VIPO`s vinduesproduktion fældes, når de er 120 - 140 år.

Når træerne er fældet plantes der nye.


Vipo Vinduer A/S beskrivelse af krav til råtræ ligger her.
Er du blevet nysgerrig og ønsker at vide mere om kernetræ er der her lagt en tekst ind. Teksten er lånt fra Teknologisk Institut.

 Paradigma

 Mere om kernetræ
 
 
 
  Vipo Vinduer A/S   Håndværkervej 3   7770 Vestervig   Telefon 97 94 14 55   Fax 97 94 19 50   vipo@vipo.dk vipo.dk