Arkitekt
Trækvalitet
Energi
Montering
Glas
Beslag
Overflade
Tekniske bestemmelser
Garantierklæring
Salgs- og leveringsbetingelser
Brugervejledning
Ce godkendelser
Download
Reklamation
 
 

Tekniske bestemmelser


Vipo Vinduer A/S er tilsluttet VinduesIndustrien, en brancheforening for producenter af vinduer og yderdøre.

Foreningen, der tidligere hed VSO, blev dannet i 1977 - bl.a. for at stå samlet som branche og for at værne om den danske facadearkitektur. VinduesIndustriens medlemmer er alle tilsluttet Dansk Vindues Verifikation, der kontrollerer, at produkterne opfylder de krav, der er stillet i de Tekniske Bestemmelser.

Alle medlemmer yder en 5 års garanti og er herudover tilsluttet en garantiordning, som sikrer privatforbrugeren i tilfælde af, at en producent ikke kan leve op til sin garantiforpligtelse.

Branchestandarden - de Tekniske Bestemmelser - bruges som minimumskrav til kvalitet for fremstilling af vinduer og yderdøre.
Bestemmelserne specificerer krav til bl.a. organisation, produktoplysning, produktionsapparat, kvalitetsstyring, materialer, udførelse samt udfaldskrav til det færdige produkt. Dansk Vindues Verifikation (DVV) sikrer ved uanmeldte kontrolbesøg hos medlemsvirksomhederne, at bestemmelsernes minimumskrav er opfyldt.

>> Tekniske bestemmelser
>> Vinduesindustrien


 
 
 
  Vipo Vinduer A/S   Håndværkervej 3   7770 Vestervig   Telefon 97 94 14 55   Fax 97 94 19 50   vipo@vipo.dk vipo.dk