Arkitekt
Trækvalitet
Energi
Montering
Glas
Beslag
Overflade
Tekniske bestemmelser
Garantierklæring
Salgs- og leveringsbetingelser
Brugervejledning
Ce godkendelser
Download
Reklamation
 
 

BR18
Gældende bygningsreglement for Danmark er BR18. Energiklassens mindste krav for vinduer er B, svarende til Eref min. -17 kWh/m2. Energiklassen A, svarer til Eref min. 0 kWh/m2

Vipo Vinduer A/S leverer vinduesystemer, som er certificerede i energiklasserne A og B, jf. energikravene i BR18. U-værdier for facadedøre er henholdsvis 1,5 og 1,4 W/m2K med og uden glas.

Ved at følge de forskellige Hyperlink har du mulighed for at nærstudere reglementet. 

For nybyggeri anvendes det hidtil gældende princip om energirammer, blot er kravene strammet med ca. 25%. Kravene i kap.7.6 mindste varmeisolering skal dog altid overholdes.

For tilbygninger og Ændret anvendelse, kan der regnes en varmetabsramme og her kan vinduer indregnes som de eksisterende vinduer eller vinduer med en u- værdi på1.2 W/m2K, også ved tilbygninger skal kap 7.6 overholdes.

For ombygninger ved udskiftning af yderdøre og vinduer skal kravene i kap. 7.6 overholdes

Kap. 7.6 ”mindste varmeisolering” er det gennemgående mindstekrav til vinduer og døre, og disse værdier skal altid overholdes. 

For sommerhuse anvendes samme princip som hidtil. Kravet til U-værdi for vinduer og yderdøre mod det fri eller mod rum der er opvarmede, er 1,80 W/m2K. Dette krav gælder for den faktiske størrelse.

Eref - definition
Energitilskuddet (Eref og EW) er et tal, som viser om vinduet bidrager positivt eller negativt til bygningens varmebalance. Tallet medregner både solindfald og varmetab i fyringssæsonen. Et positivt energitilskud betyder, at vinduet i fyringssæsonen netto giver en tilførsel af energi til bygningens opvarmning. De energimæssigt bedste løsninger opnås altså ved en kombination af en høj g-værdi og en lav U-værdi. Eref, som er energitilskuddet for et referencevindue, der defineres som et fags vindue med oplukkelig ramme i den europæiske standardstørrelse 1,23 x 1,48 m. og forsynet med producentens standardrude.

 

 


 

BR18 - quickguide
Energi tekniske begreber
 
 
 
  Vipo Vinduer A/S   Håndværkervej 3   7770 Vestervig   Telefon 97 94 14 55   Fax 97 94 19 50   vipo@vipo.dk vipo.dk