Halvdøre
Typer
Facadedøre
Enkelt døre - facade
Dobbelt døre - facade
Terrassedøre
Enkelt døre - terrasse
Dobbelt døre - terrasse
Harmoni
Typer
Sideparti
Typer
Svanholm 19 mm sprosse
Typer
Døre
Typer
Døre
Koblede
Kassedøre
Pladedøre
 
 

Døre

Vipo Vinduer A/S udvikler og producerer mange forskellige typer døre. Vipo Vinduer A/S vil kunne levere en 100% tilpasset løsning der vil tilgodese forventningerne på et højt eller lavt niveau. Afhængig om det aktuelle behov er en enkelt dørudskiftning, en renovering med tilbageførelse til en bestemt tids periode eller nybyggeri. Vipo Vinduer A/S er leveringsdygtig i mange forskellige typer og stilretninger:  Franske Altandøre, koblede, terrasse- eller facadedøre, halvdøre(stalddør), pladedør.  

Facadedør A-1490 A-1250 Facadedør A-1010 Terrassedør Terrassedør med 26 mm palæ sprosser A-1030 Facadedør Mahogny

Facadedør buet med 26 mm palæ A_3141 Facadedør med spec. sider A-1160 Facadedør E-3000H Harmonidør C-1021 Facadedør

 
 
 
  Vipo Vinduer A/S   Håndværkervej 3   7770 Vestervig   Telefon 97 94 14 55   Fax 97 94 19 50   vipo@vipo.dk vipo.dk