Arkitekt
Trækvalitet
Energi
Montering
Glas
Beslag
Overflade
Tekniske bestemmelser
Garantierklæring
Salgs- og leveringsbetingelser
Brugervejledning
Ce godkendelser
Download
Reklamation
 
 

Vipo Vinduer A/S tilbyder kvalitetsbeslag fra førende leverandører.
Ønsker man at mere eklusivt beslag udover vores standard, er det naturligvis muligt. De fleste typer af beslag kan skaffes i messing eller rustfrit stål. Nybyggeri hvor den gamle stil skal videreføres, eller renoveringsprojekter hvor ønsket er at tilbageføre boligen til det oprindelige udtryk og stil er også muligt. (se nederst på siden)


Sidehængt

Er i standard udgaven forsynet med stormjern og anverfere, som bruges til at åbne og lukke vinduet med. Stormjernet er monteret i hængselssiden og bruges til at fastholde vinduet i åben stilling. Hængsler er galvaniserede.
Indvendigt beslag er standard gulkrom, kan leveres som blåkrom, hvidt og i messing. Udvendigt beslag er standard galvaniseret, kan leveres i hvid, rustfri eller i farve som vindue.

Betjening - paskvilgreb
Mulighed for tilvalg i form af grebs betjent paskvil. Vinduet åbnes og lukkes med et enkelt håndtag i rammens lukkeside. Rammen fastholdes i 2 til 3 lukkepunkter og kan sættes i ventilationsstilling.
 
Betjening - paskvilgreb med bremse.
Mulighed for tilvalg i form af grebs betjent paskvil. Vinduet åbnes og lukkes med et enkelt håndtag i rammens lukkeside. Rammen fastholdes i 2 til 3 lukkepunkter og kan sættes i ventilationsstilling. Friktionsbremsen i rammens underside gør det muligt at fastholde rammen i en vilkårlig ventilationsstilling. For at fastholde rammen drejes grebet til lukkestilling, mens rammen er åben.
Friktionsbremsen sikrer ikke rammens stilling under større vindbelastning eller gennemtræk.
  
SH2-11 D2-11-11
Gulkrom anverfer Gulkrom stormjern Hængsel galvaniseret SH med bremse Sidehængt ramme med aktiveret kolve

 Hængsels knopper
 

Tophængt

Betjening vinduet er hængslet for oven og forsynet med
anverfere der bruges til at åbne og lukke vinduet med.
En udskyderstang fastholder rammen i en fast ventilati-
onsstilling, der forneden giver en åbning på 2-4 cm.
Hængsler er galvaniserede.
Indvendigt beslag er standard i gulkrom.
Kan leveres i blåkrom, hvidt og messing
TH1-44 med 26 mm palæ TH2-11
Gulkrom anverfer Anverfer blåkrom Anverfer hvid Tophængt set indefra Tophængt åbent set udefra
 

Topstyret

Betjening af vinduet sker med et greb, der er placeret på underrammen.
På undersiden af denne er en rullepaskvil, som fastholder rammen i
slutblikket på karmen. Slutblikket har 2 stillinger, det inderste hul er til
lukning af vinduet, mens det yderste hul er en indbrudshæmmende
ventilationsstilling, der forneden giver en åbning på 1-2 cm. Når vinduet
åbnes og skubbes ud forneden, glider vinduesrammen samtidig ned foroven.
Det giver en særdeles god og effektiv udluftningsstilling. Det kan dog ikke
forventes, at vinduet kan blive stående i den trinløse ventilationsstilling i
blæst og gennemtræk.
Topstyret udefra Topstyret åben
Greb Greb hvid Blik bundkarm Lukning blik og paskvil
 

Topvendte

Betjening af vinduet sker med et greb, der er placeret på underrammen. På undersiden af denne er
en rullepaskvil, som fastholder rammen i slutblikket på karmen. Slutblikket har 2 stillinger, det
inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er en indbrudshæmmende
ventilationsstilling, der forneden giver en åbning på 1-2 cm.
Topvendebeslaget er forsynet med børnesikring, der blokere rammen, når der er åbnet ca. 10 cm.
Yderligere åbning af vinduet sker ved at udløse børnesikringen og rammen kan nu dreje 180°
rundt uden for husets facade, så ydersiden kan pudses indefra. Og i denne stilling virker
børnesikringen som pudsesikring. Det kan ikke forventes, at vinduet kan blive stående i den
trinløse ventilationsstilling i blæst og gennemtræk.
Topvende
Greb Greb hvid Topvende åben Topvende på vej rundt Topvende i pudsestilling
Topvende blik i bundkarm Topvende paskvil Topvende lukning bund
 

Facadedøre

Facadedøre er som standard forsynet med låsekasse til cylinder og
3 – punkt lukke i grebsside. Det øverste og nederste lukkepunkt
aktiveres ved at løfte grebet opad, herved sikres at døren er lukket
helt tæt og kan låses. Alle 3 lukkepunkter kan frigøres ved at trykke
håndtaget ned. Dobbeltdøre har greb på det dørblad der åbnes først,
det andet dørblad er holdt af to kantrigler en foroven og en forneden,
som sidder placeret i falsen. Udvendigt beslag er standard galvaniseret,
kan leveres i hvid, rustfri eller i farve som dør.
OBS.
Det er vigtigt at aktivere 3-punkt lukke når døren lukkes

Facadedør A-1490 med sideparti Facadedør B-3080 med overparti
Tilbehør, Ruko vrider og greb Tilbehør, Ruko greb og cylinder Dørhængsel galvaniseret standard Tilbehør, støttehængsel

 Hængsels knopper

 Slåretning
 

Terrassedøre

Terrassedøre er som standard forsynet med paskvillås med 3-punkt lukke
i grebssiden, der aktiveres ved en 90° drejning af det indvendige greb.
Bremsen der er standard i udadgående terrassedøre gør det muligt at
fastholde dørrammen i vilkårlig ventilationsstilling fra ca. 5 cm til næsten
helt åben stilling. Døren fastholdes i ventilationsstillingen ved dreje
håndtaget på den åbne dør til  lukkestilling. Ved kraftig blæst kan
bremsen dog ikke fastholde dørrammen i ventilationsstilling.
Luk aldrig døren med grebet i lukkestilling. Dobbeltdøre har greb på
det dørblad der åbnes først, det andet dørblad er holdt af to kantrigler
en foroven og en forneden, som sidder placeret i falsen.
Udvendigt beslag er standard galvaniseret, kan leveres i hvid, rustfri
eller i farve som dør.
OBS.
Det er vigtigt at aktivere 3-punkt lukke når døren lukkes
Terrassedør A-5130 Terrassedør B-1010
Terrassedørs greb Terrassedørs greb / 6 stift cylinder Grebsspærre Dørhængsel galvaniseret Tilbehør, støttehængsel.

 Hængsels knopper

 Slåretning
 

Forsatsrammer

Åbning af rammer sker ved ved at løsne messing forvrideren og derefter
dreje selve forvrider. Vær opmærksom på at luften imellem forsatsramme
og eksisterende udvendige vindue skal være tilstrækkeligt ventileret da der
ellers kan være risiko for dugdannelse. 
Standard med hvide indboringshængsler og messing forvrider.
Kan leveres med blanke indboringshængsler og matkrom forvrider.
Fodpladen ved forvridere kan leveres med runde- eller firkant hjørner.

Forsatsramme SF2-11 Forsatsramme SF2-11 åben
Forsats forvrider messing rund fod Forsats forvrider matkrom firkant fod Forsats hvid hængsel
 

Koblet

Koblede vinduer er standard udført med galvaniserede hjørnebånd,
4 stk. pr. ramme. Sidehængte er standard og forsynet med stormjern
og anverfere, som bruges til at åbne og lukke vinduet med.
Stormjernet er monteret i hængselssiden og bruges til at fastholde
vinduet i åben stilling. Rammerne er normalt sidehængte men kan også
udføres som tophængte. Ved pudsning åbnes rammerne normalt og
sammenlukningsbeslaget bruges til at få rammerne fra hinanden for
rengøring/vedligehold. Indvendigt beslag er standard gulkrom, men 
kan leveres som blåkrom, hvidt eller i messing.  
Udvendigt beslag er standard galvaniseret, kan leveres i hvid eller i
farve som vindue.
Koblet standard ramme Koblet 1 fags sidehængt
Anverfer gulkrom Anverfer blåkrom Stormjern gulkrom 26 mm kitsprosse Koblet standard
Koblings beslag Kanthængsel ved åbent for pudsning Åbent vindue for pudsning
 

Hjørnebåndshængsler

Koblede vinduer, og sidehængte vinduer i almindelighed, kan
udføres med flere forskellige typer udvendige beslag, der er
specielt udviklet til renoverings projekter.
Beslaget er i udgangspunktet galvaniseret, men kan udføres i hvid
eller i RAL farver efter ønske. Det indvendige beslag er standard
som beskrevet ovenfor.
2 fags Dannebrog med standard hjørnebåndshængsler hvid 2 fags Dannebrog med hjørnebåndshængsler og indstukne stabler
 

 

D2-24-23 med bue Hjørnebåndshængsel for system not Hjørnebånds løsning som pudsebeslag Hjørnebåndshængsel pudsebeslag åben D2-11-11 med indstukken stabel

 Hjørnebåndshængsler

 Hjørnebånd for stabel (eksempel)

 Stabler

 Hjørnebåndshængsler for systemnot

 Koblingsbeslag og kanthængsel

Beslag certifikater etc.


Vipo Vinduer A/S har mange års erfaring i valg af det rigtige beslag til den rigtige løsning.
Et meget bredt sortiment og løsninger der breder sig fra:
Forsats rammer over top/side- hængte, styrede, vende vinduer til koblede. 
Franske altandøre, halvdøre, terrasse- og facadedøre, koblede døre. 
Et så stort og varieret program, stiller store krav til vore
underleverandører, der skal kunne levere såvel små som store
mængder i aftalt kvalitet og tid.
 
Test af skrue 
Test af skruer 
Ruko
Fix
Carl Ras
Ipa beslag
Ipa Certificater
Hjørnebånds hængsler 
Hængselsknopper 

 
 
 
  Vipo Vinduer A/S   Håndværkervej 3   7770 Vestervig   Telefon 97 94 14 55   Fax 97 94 19 50   vipo@vipo.dk vipo.dk